Categories
Uncategorized

Bulie Dikem: Abu Ekele nke sitere n’aka Oke’ Iroegbu

Bulie dikem!
Eze ndi eze niile
Chukwu nnam
Aka m di n’elu,
Chi oma m
Onye ike niile di n’aka
Unu kporo ya isi n’ala
Nani gi bu chi di ndu

Kedu ihe madu bu
Ma o buru na, ime ghi ya otu?
Anam enya gi ekele
Ndi Igbo kwenu, kelenu Chineke
N’ihi rue mgbe ebighebi, ka ebere ya di
Chukwu nnam ke amamihe
A gam eto gi, n’olu di iche iche
O ruru gi Eze eluigwe
Obi n’atom nini nini
O dighi onye di ka Chukwu
Onu m juru n’ekele
O gaghi ejum onu ikele gi
Gi mere ka ndu fodurum
Imeela

Commentary:
I have written this in Igbo language and below is the translation.

Title: Arise my Warrior: Psalms of Praise from Oke’ Iroegbu

Arise my warrior!
The king of Kings
God my father
My hands are up for You
My good God
The One who holds all power in His hands
Let the world bow before You
Only You are the Living God

What can a man be
If You didn’t make him so?
I give You the glory
Igbo people I salute you, Praise Jehovah
For His mercies endureth forever
God my father, the ever knowing
I worship You in different languages
You deserve it, King of Heaven
My heart rejoice, happily
No one like God
My mouth is full of praises
I can never be full of praising You
You that made me have life
Thank You

Learn Igbo language here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.